BARKOD TESCİLİ

Barkod; bir rakam, harf yada özel işaretlerin çubuklarla simgelenmiş halidir. Ticaret, sanayi ve hizmet yaşamının hemen her alanında kullanılan barkod doğru ve hızlı bilgiye ihtiyaç duyulan her alanda kullanılır. Ürünlerinde barkod numaralandırma standartlarını uygulamak isteyen üretici, dağıtıcı, satıcı ve ithalatçı firmalar Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi Milli Mal Numaralama Merkezi (TOBB-MMNM)'ne üye olmalıdır. TOBB-MMNM'ye aşağıdaki odalardan birine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler üye olabilirler: Ticaret ve/veya sanayi odaları (Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası da dahil), 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'na tabi esnaf ve sanatkarlar odaları. TOBB-MMNM, kendisine üye olan firmalara EAN-UCC Sistemi'nin gerektirdiği tanımlama ve numaralandırmalarda kullanılmak üzere ürün çeşitlerinin sayısına bağlı olarak EAN-UCC Firma Numarası verir. TOBB-MMNM'ye üye olan ve EAN-UCC Firma Numarası'nı alan firma, bu numara ile EAN-UCC Sistemi'ni kullanan tüm dünya ülkelerinde tanınmış olur. Bu firmanın ürettiği, dağıttığı ve sattığı ticari ürünlere verdiği EAN-UCC numaraları tüm dünyada tek olacağından, firmanın ürünleri dünyanın her yerinde tanınmış olur.

TOBB-MMNM ÜYELİĞİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

TOBB-MMNM'ye üye olmak isteyen firmalar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak hazırlayıp TOBB-MMNM'ye ulaştırmalı ve EAN-UCC Sistemi'ne Giriş Ücreti'ni bankaya yatırmalıdır. Bu işlemleri tamamlayan firmanın üyelik işlemleri en geç 7 gün içerisinde tamamlanır. Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik söz konusu olduğunda üyelik işlemlerine başlanamaz. Başvuru belgeleri elden ya da kargo aracılığı ile TOBB-MMNM'ye iletilmelidir; telefon ve faks aracılığı ile başvuru yapılamaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

EAN-UCC Sistemi'ne üye olmak isteyen firma, aşağıda sıralanan belgeleri hazırlayarak TOBB-MMNM'ye başvurur:

1. MMNM Başvuru Formu
2. Noter Onaylı Taahhütname
Firmanın TOBB-MMNM'nin belirlediği kurallara uyacağını taahhüt etmek üzere noterde onaylatılan belgedir. Onaylatılmaya hazır taahhütname, boş başvuru formu ile birlikte verilir. Notere onaylatılan taahhütname, başvuru formuna eklenir.
3. Oda Kayıt Sicil Sureti
Firmanın ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odasına ya da esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Firmanın kayıtlı olduğu odadan alınır. Oda Kayıt Sicil Sureti'nin aslı başvuru formuna eklenir.
4. Gelir Tablosu
Firmanın başvuru yaptığı yıldan bir önceki mali yıla ait cirosunu gösteren belgedir. Kayıt yılı içerisinde kurulan firmalardan gelir tablosu yerine Ticaret Sicili Gazetesi istenir ve en düşük kategoriden (G kategorisi) Sisteme Giriş Ücreti alınır.
5. Ticaret Sicili Gazetesi
Firma, üyeliğe başvurduğu yıl içinde kurulduysa, firmadan başvurduğu yıl içinde kurulduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi istenir.
6. Sisteme Giriş Ücretinin Ödendiğini Gösterir Banka Dekontu
EAN-UCC Sistemi'ne Giriş Ücreti'nin TOBB-MMNM'ye ait banka hesabına yatırıldığını belgeleyen dekonttur. Banka dekontu başvuru formuna eklenir. Bu ücret firmadan bir kez alınır.

EAN-UCC FİRMA NUMARASI'NIN VERİLMESİ

TOBB-MMNM'ye başvuran firmalara, EAN/UCC-13 ürün numaralandırma yapısı uyarınca, ürün çeşitlerinin sayısına bağlı olarak 3 değişik uzunlukta firma numaralarından biri verilir. EAN-UCC Firma Numarası'nın uzunluğu ürün çeşidi sayısına göre belirlendiğinden, TOBB-MMNM'ye üyelik için başvuran firma, başvuru formunda ürün çeşidi sayısını belirtmek zorundadır.

TOBB-MMNM'YE ÜYELİK ÜCRETLERİ (Sisteme Giriş Ücreti)

TOBB-MMNM'ye üye olarak EAN-UCC Sistemine girecek olan firmalara ürün çeşitlerinin sayısına bağlı olarak EAN-UCC Firma Numarası verilir. EAN-UCC Firma Numarası'nın uzunluğu, yani basamak sayısı, firmanın ürün çeşidi sayısına göre değişmektedir. Üyeliğe başvuru yapan firma, kendisi için uygun olan EAN-UCC Firma Numarası'nın uzunluğuna ve ciro kategorisine göre TOBB-MMNM'ye Sisteme Giriş Ücreti öder. Sisteme Giriş Ücreti, başvuru yılından bir önceki mali yıla ait ciro esas alınarak belirlenir. Bu ücret firmadan yalnızca başvuru aşamasında ve bir kez alınır. Firma, bir önceki seneye ait gelir tablosunu çıkararak, cirosu tablodaki hangi kategoriye giriyorsa ona karşılık gelen ücreti ödemeli ve bu ücretin ödendiğini gösterir banka dekontunu, bir önceki yılın gelir tablosu ile birlikte başvuru evraklarına eklemelidir.

BARKODUN ÜRÜN PAKETİ ÜZERİNDEKİ YERLEŞİMİ

Barkodun ürün paketi üzerindeki yeri, barkodun okunmasını kolaylaştırmalıdır. Barkodun okunaklı olmasının yanı sıra paket üzerinde kolayca bulunabilir olması da önemlidir.

EAN-13 VE EAN-8 BARKODLARININ BOYUTLARI

Barkodun uzunluğu (boyu) sol ve sağ yanlarındaki koruma boşluklarını da içerecek şekilde hesaplanır. Bu boşluklar, barkod okuyucuların barkodun başlangıç ve bitişini algılaması için zorunludur; bu nedenle boşluklar hiçbir biçimde yok edilmemelidir. EAN-13 ve EAN-8 barkodunda kullanılması gereken koruma boşlukları "<" ve ">" işaretleri ile belirtilir. Barkodun alt ya da üst bölümünde numaranın içeriği ile birlikte görülen bu işaretlerin kapsadığı bölüm boş bırakılmalı, böylece barkodun solunda ve sağında koruma boşlukları oluşturulmalıdır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

TOBB-MMNM'ye üyelik başvurusu

TOBB-MMNM'ye başvuru firma adına yapılır. Üyeliğe kabul edilen firmaya verilen EAN-UCC Firma Numarası ile üye firma 999, 9.999 veya 999.999 çeşit ürününü barkodlayabilir.

TOBB-MMNM'den EAN-UCC Firma Numarası aldıktan sonra ne yapmalıyım?

TOBB-MMNM'den ürün çeşidi sayısına bağlı olarak EAN-UCC Firma Numarası almışsanız her bir çeşit ürününüze 1'den başlayarak ardışık olarak ürün numarası vermelisiniz. Ürün numarasının verilmesi işleminden sonra verilen tanımlama numaralarının, ürün paketinin üzerinde, barkod ile simgelenmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE’ DE ALINAN BİR MARKA TESCİLİ TÜM DÜNYADA GEÇERLİ MİDİR?

Marka tescil belgesi, hangi ülkede alınmışsa o ülkede koruma sağlayan bir belgedir. Bu sebeple Türkiye'de belgeye bağlanmış bir marka ancak Türkiye'de koruma altında olacaktır. Başka ülkelerde markanın korunması istendiğinde, istenilen ülkelerin patent ofislerine tescil için müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ürün kotamı doldurduktan sonra piyasa çıkacak yeni ürünüm için ne yapmalıyım?

Ürün kotanız tükenmiş ise TOBB-MMNM'ye başvurarak yeni bir EAN-UCC Firma Numarası alabilirsiniz.

Yıllık aidatımı nasıl ödeyeceğim?

TOBB-MMNM'ne üye olan firmalar yıllık aidatlarını her yıl haziran ayı içinde TOBB-MMNM'nin banka hesabına öderler.

Ürün numarasını nasıl vermeliyim?

Ürünün EAN-UCC numarası yalnızca bilgi sistemindeki veritabanında bulunan ürün kaydına erişmek için kullanılmalı, ürünlerin EAN-UCC numarası kapsamındaki ürün numaralarını, 1'den başlayarak, her yeni ürün için ardışık olarak artacak şekilde sıralı vermelidirler.

Piyasadan çekilen bir ürünün numarasını yeni bir ürüne verebilir miyim?

Bir ürünün piyasadan çekilmesine karar verildiğinde, bu ürünün numarası 4 yıl boyunca başka bir ürün için kullanılamaz. Bu süre tamamlandıktan sonra aynı numara başka bir ticari ürün için kullanılabilir. Tekstil ürünlerinde ise bir ürüne verilen numara 30 ay sonra yeniden kullanılabilir.

Sosyal Medyada Biz: